Osoby zainteresowane uzyskaniem nowego skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko.