Prosimy zaopatrzenie się w odpowiednie materiały do pakowania odbieranych produktów.GOPS Garbatka-Letnisko