Prosimy zaopatrzenie się w odpowiednie materiały do pakowania odbieranych produktów.Osoby zainteresowane uzyskaniem skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko.