UWAGA!GOPS będzie kontaktował się telefonicznie z każdą osobą uprawnioną do odbioru żywności wyznaczając dzień i godzinę odbioru. Prosimy zaopatrzenie się w odpowiednie materiały do pakowania odbieranych produktów.