UWAGA!

GOPS będzie kontaktował się telefonicznie z każdą osobą uprawnioną do odbioru żywności wyznaczając dzień i godzinę odbioru.

Prosimy zaopatrzenie się w odpowiednie materiały do pakowania odbieranych produktów.