W dniu dzisiejszym, tj. 25 marca 2024 roku dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Garbatce Nowej”.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni o  dł. 613,10m oraz utwardzono pobocza kruszywem. Wartość inwestycji wyniosła 868.758,99 zł z czego 734.509,09 zł to pozyskane środki zewnętrzne.