Jednocześnie przypominamy, że w każdą sobotę w godzinach od. 8.00 do 14.00 czynny jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bąkowcu (teren oczyszczalni ścieków), na który we własnym zakresie można dostarczyć popiół.

 

                                                                                                                               

Wójt

/-/ Teresa Fryszkiewicz