Ceny i stawka opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 

Odbiorcy usług

Cena wody (zł/m³) brutto

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/ odbiorca/ 6 m-cy) brutto

Odbiorcy usług pobierający wodę do celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasilania obiektów użyteczności publicznej.

 

3,01

 

6,48

Odbiorcy indywidualni korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym.

 

2,84

 

 

0,00

Odbiorcy indywidualni rozliczani w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody.

 

2,56

 

 

6,48

Odbiorcy indywidualni rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza.

 

2,66

 

 

6,48

 

 Cena zbiorowego odprowadzania ścieków (zł/m³) brutto 4,61

 

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

/-/ Teresa Fryszkiewicz