Ceny i stawka opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 

 

 

Odbiorcy usług

 

Cena wody (zł/m³) brutto

Stawka opłaty abonamentowej (zł/ odbiorca/ 6 m-cy) brutto

Odbiorcy usług pobierający wodę do celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasilania obiektów użyteczności publicznej.

3,07

 6,48

Odbiorcy indywidualni korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym.

 

2,89

 

 0,00

Odbiorcy indywidualni rozliczani w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody.

 

2,62

 

6,48

Odbiorcy indywidualni rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza.

2,72

 

6,48

Cena zbiorowego odprowadzania ścieków (zł/m³) brutto 4,65

 

 

 

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

/-/ Teresa Fryszkiewicz