Tematem spotkania będzie planowana budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 691 w miejscowości Ponikwa. Z uwagi na rangę zagadnienia prosimy o niezawodne przybycie.

 

WÓJT (-) Teresa Fryszkiewicz