Wnioski będzie można składać w terminie od dnia 10 maja 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2A.

 

Ilość pozostałego węgla do sprzedaży:

– sortyment groszek – 17,500 tony

– sortyment orzech – 25,610 ton

Węgiel będzie można kupić za kwotę: 2000 zł brutto za tonę.

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego uprawnione są osoby spełniające warunki do dodatku węglowego. Paliwo można zakupić bez ilościowego ograniczenia.

Osoba do kontaktu: Magdalena Orłowska, nr tel. 48 62 10 103 wew. 2

 

                                                                                                                            Wójt

/-/ Teresa Fryszkiewicz