na spotkanie, które odbędzie się w dniu 02 kwietnia 2019 roku o godz. 1730 w budynku byłej Świetlicy Gminnej przy ul. Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisku.

 

Tematem spotkania będzie przedstawienie koncepcji przebudowy wymienionych dróg gminnych.

Z uwagi na rangę zagadnienia proszę o niezawodne przybycie.

                                                                                                                                  

 

WÓJT

(-) Teresa Fryszkiewicz