Wójt Gminy Garbatka – Letnisko                                Robert Kowalczyk