Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” zaprasza, przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, Stowarzyszenia i wszystkich mieszkańców gminy Garbatka – Letnisko na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania analizy obszaru LGD.

 

Spotkanie odbędzie się w Gminnym Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisko w dniu 24.06.2015 r. o godzinie 16.00. Spotkanie poprowadzi dr.Leszek Leśniak – Główny Specjalista w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.

 

W trakcie spotkania postaramy się wspólnie z Państwem omówić najważniejsze problemy i potrzeby dotyczące obszaru gminy Garbatka-Letnisko oraz zastanowimy się w jaki sposób się z nimi zmierzyć. Naszym zamiarem jest budowa strategii z udziałem szerokiego grona mieszkańców i licznej reprezentacji podmiotów obszaru. Jednym ze sposobów tego udziału w budowie naszej wspólnej Lokalnej Strategii Rozwoju jest poznanie poglądów na temat problemów obszaru i kierunków zmian jakie powinny być wywołane realizacją strategii.

 

Z wyrazami szacunku         Irena Bielawska – Prezes Zarządu