W projekcie mogą wziąć udział osoby:z terenu gminy Garbatka-Letnisko, korzystające z pomocy społecznej, bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach, nie pracujące, w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym.Zgłoszenia przyjmowane są w dniach od 17 do 25 marca 2014 roku w Biurze Projektowym działającym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Garbatka Letnisko ul. Skrzyńskich 1   w godzinach: Poniedziałek: 8.00 – 16.00 Wtorek – piątek: 7.30 – 15.30Dodatkowe informację na temat  Projektu można uzyskać  pod tel. 048 62 10 314 lub poprzez  osobisty kontakt z każdym pracownikiem Ośrodka.Udział w projekcie jest bezpłatny.