Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej.Adresatem projektu są osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Kozienice poszukujące pracy oraz osoby niepełnosprawne, które jednocześnie są:Niepracujące w wieku aktywności zawodowej,Zamieszkujące i jednocześnie zameldowane na terenie gminy,Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,Deklarujące chęć uczestnictwa w projekcie,Nie korzystające w tym samym czasie z podobnego wsparcia w ramach innych programów,W przypadku osób niepełnosprawnych, warunkiem uczestnictwa jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.W 2012 roku w ramach projektu będą realizowane m.in. następujące działania:- poradnictwo zawodowe i psychologiczne- szkolenia i kursy zawodowe- warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej- wsparcie pracowników socjalnych.   Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, w terminie do 7 września 2012 roku w celu złożenia dokumentów aplikacyjnych i odbycia spotkań rekrutacyjnych – pracownik socjalny przyjmuje w godzinach 9.00 – 15.00, tel: 48-6210314Należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz aktualne orzeczenie o niepełnosprawnościProjekt systemowy „Od bierności do aktywności” współfinansowany przezUnię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GARBATKA-LETNISKOUl. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko Tel. 48 62-10-314, fax 48-62-10-054 [email protected]