Zapisy przyjmowane są do 14 czerwca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko, ul. Spacerowa 2A, tel. 48 62 10 314.

WÓJT

/-/ Robert Kowalczyk