UWAGA! Według monitoringu suszy rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w chwili obecnej zagrożenie suszą na terenie gminy Garbatka-Letnisko występuje dla upraw zbóż jarych, rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych i traw.Formularz wniosku można pobrać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2A.Do wniosku  należy dołączyć:– Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.– Kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszportyWnioski wraz z załącznikami przyjmowane są w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2A.    Wójt/-/ Teresa Fryszkiewicz