Wnioski i propozycje zmian do załączonego projektu Strategii można zgłaszać na piśmie:

 

1. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, w pokoju nr 15 (Sekretariat, I piętro)

2. za pomocą faksu na nr (48) 62-10-054

3. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] do dnia 20.02.2013 r. do godz. 12.00.

 

WÓJT GMINY

/-/ ROBERT KOWALCZYK

 

Do pobrania:

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2013-2020