Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu w Garbatce-Letnisku przy ul.Sienkiewicza 40.

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Garbatka-Letnisko,

dnia 09.05.2012

/-/ mgr Maria Grygiel