Zakres prac projektowych na odcinku ok. 9,8 km będzie obejmować w zależności od potrzeb budowę/przebudowę: jezdni, poboczy, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, ścieżki pieszo-rowerowej, zatok autobusowych, systemu odwodnienia, a także rozbiórkę i budowę istniejącej infrastruktury technicznej  kolidującej z planowaną drogą.

 

Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 14 marca br. godz. 900. Natomiast termin realizacji prac projektowych zakreślono na 26 miesięcy od daty podpisania umowy. Szacunkowa wartość  zamówienia wynosi 1 762 907,25 zł netto.

 

Mamy nadzieję, że tak ważna i długo wyczekiwana inwestycja będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem ze strony oferentów.

Więcej informacji po linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/571855

 

Ponadto pragniemy poinformować, że w marcu 2022 r. w miejscowości Bąkowiec rozpoczną się prace geodezyjne mające na celu ustalenie przebiegu granic oraz zajętości pasa drogowego pod drogę wojewódzką nr 691 z działkami sąsiednimi.

Prace geodezyjne wykonuje Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce Oddział Terenowy w Radomiu ul. Mokra 2, 26-600 Radom na zlecenie Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Przedmiotowe prace prowadzone są w celu opracowania ww. projektu.