Obiekt nieczynny był w okresie od połowy grudnia do końca lutego, z powodu gruntownego remontu większości pomieszczeń budynku socjalnego, w tym całego węzła sanitarnego. W ramach modernizacji Kompleksu m.in. ułożono nowe posadzki w szatni, toaletach i pod prysznicami, pomalowano ściany i sufity, wymieniono drzwi i kratki ściekowe oraz udrożniono funkcjonowanie instalacji wod-kan.  Odnowiony został również magazynek na sprzęt sportowy oraz pomieszczenia gospodarcze.

 

 

Kompleks Boisk ORLIK od pierwszych dni swojego funkcjonowania (od 2011 roku) cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno grup zorganizowanych, szkół, klubu sportowego, jak i pojedynczych jego uczestników. Częsta eksploatacja obiektu  sprawiła, że dokonanie ww. prac remontowych było niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania budynku, a co za tym idzie całego Kompleksu.

 

 

Ważne jest również to, że wszystkie prace remontowe wykonane zostały przez Pracowników UG. Gmina pokryła jedynie koszty niezbędnych materiałów. Remont Naszego „Orlika” przyczynił się do znacznej poprawy funkcjonowania i jakości obiektu. Wszystko oczywiście z myślą o naszych Mieszkańcach, dla których jak widać sport i kultura fizyczna odgrywają dużą rolę i którzy chętnie korzystają z Naszego Kompleksu.