Prezes Kolak oraz Sołtys Solectwa Garbatka Nowa i Garbatka Długa Pan Mariusz Olejarz podziękowali Wójtowi Gminy w imieniu swoim, strażaków i mieszkańców. Uroczystość zakończyła się wspólną biesiadą.