Dziś tj. 22 września uroczyście w towarzystwie posła na Sejm Czesława Czechyry, oraz Zbigniewa Gołąbka Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wójt Gminy Garbatki-Letnisko przekazał zestaw hydrauliczny, który stał się częścią doposażenia samochodu lekkiego do ratownictwa drogowego OSP w Garbatce.Władze samorządowe rozumiejąc, iż tego typu sprzęt jest niezbędny do skutecznej realizacji prowadzonych zdarzeń operacyjnych, pozyskały na ten cel zewnętrzne środki finansowe. Doposażenie samochodu lekkiego dla OSP Garbatka-Letnisko, sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego oraz Fundacji Zdrowe Dziecko. Wartość przedsięwzięcia to 91.690,35 zł, zaś kwota dotacji to 78.000,00 zł. Nowy sprzęt niewątpliwie doprowadzi do szybszego reagowania jednostki i zapewni jeszcze większą skuteczność w niesieniu pierwszej pomocy poszkodowanym. Zestaw poprawi także prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko.