STYPENDIUM SZKOLNEGO na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od 17 sierpnia do 15 września 2020 r.
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO elektronicznie od lipca 2020, tradycyjnie od 1 sierpnia 2020 r.
ŚWIADCZEŃ „DOBRY START” elektronicznie od lipca 2020, tradycyjnie od 1 sierpnia 2020.
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH  elektronicznie od lipca 2020, tradycyjnie od 1 sierpnia 2020 r.
DOŻYWIANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU I SZKOLE od 1 sierpnia 2020 r.

Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. Podprogram 2020 od 1 sierpnia 2020 r.

 

Na bieżąco można ubiegać się;

Kartę Dużej Rodziny
Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
Świadczenie za Życiem
Zasiłek Pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie wychowawcze

Szczegółowe informacje dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko u. Spacerowa 2a, tel. 48 6210314.

 

Przypominamy jednak, że, obecnie w Polsce obowiązuje stan pandemii, co związane jest z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego, dlatego też apelujemy do Państwa o składanie wniosków drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w ośrodku pomocy społecznej. Jeżeli uznają Państwo, że wizyta w OPS jest niezbędna prosimy o zachowanie zasad i ograniczeń wprowadzonych z powodu coronawirusa (maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości).