Na uroczystości rocznicowe licznie przybyli Kombatanci ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Byłych Więźniów Politycznych, osób Represjonowanych, Radni, Rodziny poległych, władze samorządowe oraz Mieszkańcy Gminy Garbatka-Letnisko. W uroczystościach wzięli udział również uczniowie z Zespołu Szkół Samorządowych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko raz Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie.

 

 

 Jak powiedział Wójt Pan Robert Kowalczyk – po raz 70-ty możemy uczyć się historii od tych, którzy brali czynny udział w tej bitwie. My wszyscy urodzeni po II wojnie światowej mamy niewątpliwe szczęście, że możemy jeszcze czerpać męstwo, bohaterstwo i patriotyzm bezpośrednio od tych, którzy nie patrząc na niebezpieczeństwa walczyli z hitlerowskim najeźdźcą. Podkreślił również, że to na naszych barkach spoczywa obowiązek organizacji dni pamięci i przypominanie o naszych bohaterach oraz ich godnych naśladowania postawach. Bardzo ciekawą prelekcję o Bitwie pod Molendami przedstawił dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Kielcach. W imieniu rodzin głos zabrała Pani Lucyna Abramczyk córka dowódcy Oddziału Partyzanckiego „Tomasza”. Następnie liczne delegacje złożyły wieńce pod Pomnikiem Partyzantów Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszenie do Zespołu Szkól Samorządowych gdzie czekał na nich poczęstunek  oraz wzruszający spektakl słowno-muzyczny przedstawiony przez uczniów, który opowiadał o historii Garbatki i jej okolic. Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Pan Robert Kowalczyk oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Radom.GCRSIP/KK