W dniu 06 czerwca 2024 r. w sali ślubów w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko zostały wręczone parom małżeńskim Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Pary te nie mogły wcześniej odebrać tego odznaczenia.

Osobiście medale odebrali Państwo Krystyna i Grzegorz Baranowie, natomiast w imieniu Państwa Celiny i Tadeusza Przerwów odznaczenia odebrała Pani Anna Przerwa, a w imieniu Państwa Lidii i Antoniego Staromłyńskich odebrał Pan Paweł Buczek.

Medale, upominki oraz pamiątkowe dyplomy wręczyli: Wójt Teresa Fryszkiewicz oraz z-ca kierownika USC Beata Kowalik. Dostojnym Jubilatom złożono gratulacje oraz życzenia kolejnych lat pełnych szczęścia, radości, zdrowia i miłości.

 

                                                                                                                                                                   Beata Kowalik