Pierwszy występ niesie ze sobą zawsze dużo emocji. Jest to pierwszy występ dzieci przed publicznością, pojawia się więc trema, ale wyłaniają także pierwsze sceniczne talenty. Wszystkie dzieci czują się tego dnia bardzo ważne, stają się bowiem prawdziwymi przedszkolakami. Dla nauczycieli dzień Pasowania jest pierwszym widocznym efektem ich pracy. Pasowanie na Przedszkolaka jest uroczystością, która wzmacnia więź dziecka z przedszkolem, dając mu poczucie przynależności do społeczności przedszkolnej.

W przedszkolu „Pod Sosnową Szyszką” pasowanie na Przedszkolaka odbyło się 29.10.2020 roku. „Biedronki” do tej uroczystości zostały przygotowane przez p. Annę Walczak i p. Annę Myśliwiec.