Gmina Garbatka-Letnisko uzyskała dofinansowanie na realizację 3 inwestycji:

Budowa instalacji odwadniania osadu w gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bąkowiec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – wysokość przyznanego dofinansowania: 734 509,09 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa – wysokość przyznanego dofinansowania: 1 236 633,86 zł

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisku – wysokość przyznanego dofinansowania: 1 873 670,23 zł