Uprzejmie informuję, że pierwsza sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko wybranej w wyborach samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024 r. odbędzie się w dniu 07 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 14.00 zgodnie z Postanowieniem Nr 291/2024 Komisarza Wyborczego II w Radomiu z dnia 20 kwietnia 2024 r., na którą serdecznie zapraszam. Sesja odbędzie się w budynku byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisku. Komisarz Wyborczy ww. Postanowieniem ustalił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Garbatka-Letnisko.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Garbatka-Letnisko.
4. Stwierdzenie kworum.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Garbatka-Letnisko.
7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady Gminy Garbatka-Letnisko.
8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko i złożenie przez niego ślubowania.
9. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Garbatka-Letnisko.

 

Wójt
Teresa Fryszkiewicz