Wójt mimo zaskoczenia poczęstował wszystkich pierwszaków słodkościami i obiecał, że stawi się na uroczystości.