W dniu 08.11.2023 r. została podpisana umowa na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Garbatka Nowa, której wykonawcą jest firma BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku. Koszt inwestycji to 810 308,99 zł.

Gmina Garbatka-Letnisko uzyskała na realizację tego zadania 734 509,09 zł ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Inwestycja ta obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Garbatka Nowa o długości ok. 613,10mb na odcinku od drogi powiatowej Garbatka-Gródek do granicy gminy.