W dniu 08.02.2024r. podpisana została umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisku” z firmą MARCBUD Marek Baran z Pionek. Zakres prac obejmuje: przebudowę dróg gminnych ul. Wodnej, J. Piłsudskiego, Cisowej, Świerkowej i Modrzewiowej o łącznej długości 1 km.

W ramach inwestycji zostanie położona nawierzchnia z kostki brukowej oraz powstaną chodniki i zjazdy do posesji, a istniejące oprawy oświetleniowe zostaną wymienione na nowe ledowe. Wartość zadania opiewa na kwotę 2.385.304,26zł z czego 1.900.000,00 zł Gmina pokryje ze środków Polski Ład.