Umowa o wartości ok. 3 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 15 miesięcy od daty jej zawarcia. W ramach kontraktu Wykonawca dokona montażu urządzeń, rurociągów i armatury nowego układu technologicznego, remont pomieszczeń stacji uzdatniania wody oraz wymiana instalacji elektrycznej obiektu. Na realizację zadania pozyskano środki z Polskiego Ładu w wysokości 1,8 mln zł.

W związku z realizacją przedmiotowego zadania mogą występować przerwy w dostawie wody, o czym będziemy na bieżąco informować.