Umowa o wartości ponad 114 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 33 miesięcy od daty jej zawarcia. Przy czym najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po uzyskaniu decyzji do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest jesienią 2025 r.  W ramach zawartej umowy wykonawca przygotuje projekt budowlany, uzyska niezbędne decyzje, a następnie rozbuduje drogę.