21 stycznia br. w Zespole Szkół Samorządowych odbyła się zabawa karnawałowa z animatorami

i poczęstunkiem oraz  teatrzyk „Domek Baby Jagi” dla wszystkich dzieci.

W drugim tygodniu ferii w Kozienicach odbywał się tradycyjnie Turniej Trampek , w którym z powodzeniem uczestniczyło trzy drużyny młodzieżowe z Orlika Garbatka.

GCRSiP