W konkursie wzięło udział ponad 35 placówek oświatowo- wychowawczych z terenu woj. mazowieckiego, m.in. Kozienice, Policzna, Zwoleń, Garbatka – Letnisko, Jedlnia – Letnisko. Były II kategorie wiekowe: I – przedszkola, II – szkoły podstawowe, oraz dodatkowa kategoria – osoby niepełnosprawne. W I kategorii zostały przydzielone trzy równorzędne nagrody dla poszczególnych członków zespołów oraz ich opiekunów. Jestęśmy bardzo dumni, że wśród nagrodzonych znalazł się zespół dzieci z naszej placówki . Każde z nich otrzymało hulajnogę oraz pamiątkowy dyplom, a opiekun zespolu otrzymał nagrodę książkową „Atlas zwierząt chronionych” oraz podziękowanie. Uroczystość wręczania nagród poprzedziły występy taneczne dzieci z KDK, występy dzieci z Przedszkola nr 5 z Kozienic. Nasze władze gminne na tym konkursie reprezentowała p. Beata Kowalik. Serdecznie dziękujemy rodzicom dzieci, którzy byli na podsumowaniu konkursu.

 

Przedszkole Samorządowe Garbatka-Letnisko