Wasze zaufanie Drodzy Wyborcy uzasadnia fakt, iż będąc wspólnotą, którą łączy nie tylko miejsce zamieszkania, możemy urzeczywistniać nawet najśmielsze marzenia i mamy wpływ na kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości.                                                                                                  Włodzimierz Mazur                                                                                      Radny z Okręgu Wyborczego nr 8                                                                                                   Garbatka-Letnisko