Dzięki Państwa wsparciu mogliśmy wspólnie z mieszkańcami naszej gminy, oddać cześć bohaterom i ofiarom tamtych tragicznych wydarzeń. Obchody te były także wspaniałą lekcją historii dla lokalnej społeczności.Dziękują za dotychczasową przychylność, pragnę wyrazić nadzieję na dalszą owocną współpracę w przyszłych przedsięwzięciach.                            Wójt Gminy Robert Kowalczyk