Strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych, pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych dziękuję za szybkie i sumienne działanie. Podziękowania należą się także mieszkańcom, którzy w miarę możliwości pomagali w usuwaniu skutków ulewy, oraz za to, że z wyrozumiałością podchodzili do wydłużonego czasu oczekiwania na pomoc. Nawałnica spowodowała wiele zniszczeń i strat. Ucierpiały zarówno prywatne domostwa jak również nasze ulice, skwery i lasy. W celu przywrócenia ładu oraz jak najszybszego naprawienia szkód, wieczorem 20 lipca poprzez Zarządzenie Wójta została powołana Komisja ds. oszacowania skutków nawałnicy.

Wójt Gminy Robert Kowalczyk