W czasie zajęć uczniowie mogli przypomnieć sobie, jak należy się zachować, gdy jesteśmy świadkami wypadku, jakie są zasady wzywania odpowiednich służb oraz postępowania, gdy sami udzielamy pierwszej pomocy.

 

Dziewczęta ze Szkolnego Koła PCK uczyły, jak układać poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, na czym polega zasada „Widzę, czuję i słyszę” i prawidłowa resuscytacja. Następnie wszyscy uczniowie, podzieleni na grupy, ćwiczyli to, czego uczyli ich członkowie PCK.