Dzieci lubią opowieści o Królewnach i Czarownicach, więc wykorzystując ten fakt w bajkę o Królu i Królewnie zostały wplecione poważniejsze zagadnienia, dotyczące ochrony środowiska, segregacji śmieci i dbałości o otaczający świat. Aktorzy zapraszali do udziału w przedstawieniu dzieci zadając im pytania dotyczące ochrony środowiska. Dzieci mogły się więc utożsamiać z bohaterami widowiska i dzięki temu wysunąć wnioski z rozegranych scen.Przed rozpoczęciem spektaklu Pani Anna Karsznia – Dyrektor Gminnego Centrum, ogłosiła konkurs ekologiczny    pt. „EKO – zabawka”. Szczegóły i regulamin konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.Małgorzata Markowska