To kolejne udogodnienie dla naszych mieszkańców, którzy są zainteresowani chcą wiedzieć jakie uchwały zostały podjęte podczas posiedzenia Rady Gminy  oraz jak głosowali radni.

Wraz z obowiązkową transmisją wideo z każdego posiedzenia Rad Gmin, Miast każdy mieszkaniec powinien również mieć możliwość sprawdzenia jak głosowali poszczególni radni przyjmując lub odrzucając proponowane projekty uchwał. Na stronie Gminy Garbatki-Letnisko została umieszczona zakładka, która pozwoli wszystkim obserwującym (ale nie tylko) śledzenia na bieżąco wyników głosowań, punktów obrad oraz sprawdzenie archiwalnych posiedzeń rady.

 

Link