Posiedzenie dotyczy:

Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Komisji Gospodarki Gminy i Finansów