– Tak naprawdę myślałam o tym projekcie już od dawna. Za każdym razem, gdy przejeżdżałam obok gniazda myślałam sobie, że warto pokazać szerszej publiczności jak wygląda codzienne życie naszych „Molendowych bocianów”. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez blisko pół roku, dzięki zamontowanej kamerze wszyscy będziemy mieli okazję podglądać jak wygląda moment odbudowy gniazda, moment klucia piskląt, jakie towarzyszą temu emocje i zachowania. Widok z kamery został już umieszczony na stronie naszej gminy, zachęcamy więc do podglądania bocianiej rodziny – mówi wójt Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz – Cieszę się, że  projekt udało się wcielić w życie, za co bardzo dziękuję  wiceprezesowi zarządu spółki Marcinowi Łukasiewiczowi oraz całej firmie Enea Wytwarzanie za sfinansowanie tego projektu, Jackowi Taborowi, prezesowi Mazowiecko – Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, oraz firmie MGK Internet, która zapewniła darmowe łącze internetowe na potrzeby transmisji.

 

Przygotowania do obserwacji i montaż kamery trwały kilka tygodni.

 

Bocian biały (Ciconia ciconia) to jeden z najbardziej charakterystycznych i lubianych ptaków w Polsce. Gniazda buduje w obrębie siedzib ludzkich, na słupach, niegdyś częściej na stodołach, rzadziej na drzewach. W swoim otoczeniu potrzebuje przyjaznych rolników gospodarujących na wilgotnych łąkach, nieużytkach, żyznych polach, mokradłach. Zdobywa na nich pokarm pomagając i ograniczając nadmierną liczebność gryzoni, owadów. Płazy, gady i ryby są uzupełnieniem jego diety. Zimuje w Afryce. Przelatując nad Bliskim Wschodem jest niestety narażony na polowania, kolizje z liniami energetycznymi. Dlatego tak ważne jest aby na lęgowiskach stworzyć mu optymalne warunki.

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


 
 
 

 

Nadzór i opiekę merytoryczną sprawują nad projektem doświadczeni ornitolodzy z Mazowiecko – Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego.Projekt realizowany jest przez Gminę Garbatka – Letnisko z pomocą Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz MGK internet światłowodowy.

 

Polska jest jednym z najważniejszych krajów odpowiadających za jego liczebność, optymalne warunki żerowania, bezpieczne miejsca do lęgów. Obecnie w kraju jego liczebność osiąga 31 tysięcy par! Niestety w porównaniu z latami 90. Wykazano spadek jego liczebności. Jest to ptak objęty prawną ochroną, umieszczony jest także w Dyrektywie Ptasiej jako ważny gatunek o znaczeniu wspólnotowym.

 

– Gmina Garbatka – Letnisko mimo swojego wyraźnego charakteru leśnego, posiada czynne dwa gniazda bociana białego. W Bąkowcu i Molendach. Otoczenie Molend jest bardzo sprzyjające dla bytowania naszych poczciwych boćków. Znajdują się tutaj niewielkie stawy rybne, dolinki rzek Krępiec i Krypianka, rozległe łąki, podmokłe turzycowiska, oczka wodne, fragmenty pól z bogatym życiem na miedzach. Ale najważniejsi są mieszkańcy, z estymą, szacunkiem i radością odnoszący się do bociana, czekający na ich przylot co roku, przyglądający się życiu tych pięknych ptaków! Gniazdo w Molendach jest znane, czynne nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat. – mówi Jacek Tabor – prezes Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne

 

 

Molendy znajdują się w obrębie obszaru Natura 2000 „Ostoja Kozienicka”. Bocian biały umieszczony jest w wykazie ptaków tutaj gniazdujących, zaś jego kuzyn – bocian czarny, jest tzw. przedmiotem ochrony tego obszaru. W całej Puszczy Kozienickiej i terenach przyległych występuje około 50 par bocianów białych.

 

– W bieżącym sezonie rozpoczynamy projekt edukacyjny polegający na śledzeniu losów rodziny bocianów w Molendach. Przygotowaliśmy specjalną kamerę skąd w sposób ciągły będziemy nadawać relację on line z  życia pary, młodych. Obserwujący będą mogli cofnąć się w czasie do początków transmisji i przypomnieć sobie chociażby moment klucia piskląt, odbudowę gniazda wczesną wiosną. Mamy nadzieje, że obędzie się bez naturalnych kłopotów czy niepowodzeń. Należy bowiem pamiętać, że śledzić będziemy proces zachodzący w dzikiej przyrodzie, bez udziału człowieka, z możliwym narażeniem gniazda na warunki pogodowe, presję drapieżników, bitwy o gniazdo z obcą parą czy nawet możliwość usunięcia piskląt z gniazda przez rodziców w okresie głodu. To swoistego rodzaju lekcja przyrody pokazujące jej piękno ale także i bezwzględność, walkę o byt. – dodaje prezes Tabor