Pomieszczenia odmalowano, wymieniono w nich  instalację elektryczną oraz zamontowano nowe lampy oświetleniowe. Pani Dyrektor Agnieszka Babańca, nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie  wierzą, że dzięki temu nasza młodzież będzie mogła uczyć się i spędzać wolny czas  w komfortowych warunkach. Agnieszka Rygiel