W związku z tym uruchomiliśmy na prezydenckiej stronie internetowej Witrynę Obywatelską.Jest to miejsce gromadzenia opisów dobrych praktyk, łatwych do wykorzystywania w innych miejscowościach, mających zachęcić wszystkich do podążania drogą wskazaną przez aktywne środowiska.Inicjatywy gromadzone będą w trzech kategoriach:a) Wspólnota Obywatelska – działania gmin i powiatów, które mają na celu zwiększenia udziału obywateli w realizacji zadań publicznych. Samorządy powinny aktywizować swych mieszkańców, stwarzać możliwości dla ich działania w życiu publicznym;b) Partnerstwo Samorządów – inicjatywy na rzecz współpracy pomiędzy różnymi jednostkami samorządu, które harmonizują lub wspólnie realizują zadania publiczne;c) Obywatelska Inicjatywa Lokalna – działania inicjowane oddolnie, przez mieszkańców zorganizowanych w różnych grupach lub też działających samodzielnie, którzy pragną czynnie uczestniczyć w życiu swej społecznościWierzę, że baza dobrych praktyk gromadzonych na Witrynie Obywatelskiej, przyczyni się do rozwoju samorządności i postaw obywatelskich, a także będzie narzędziem budowy kapitału społecznego, który stanowi niezbędny warunek rozwoju Polski.Więcej informacji na temat Witryny Obywatelskiej znajdą Państwo na stronie www.prezydent.pl/witryna-obywatelska. Serdecznie zapraszam wszystkich do aktywnego udziału w naszej inicjatywie. Czekamy na Państw projekty!

 

 

Jacek MichałowskiKancelaria Prezydenta RP