W czasie testu zostaną uruchomione sygnały alarmowe, zgodnie z tabelą rodzajów alarmów, sygnałów alarmowych określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń  i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach /Dz. U. z 2013r. poz. 96/.Proszę potraktować sygnały jako ćwiczebne i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.                                                                                     WÓJT/-/ ROBERT KOWALCZYK