W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych spowodowanych ich wymarznięciem podczas zimy 2011/2012 Wójt Gminy Garbatka-Letnisko informuje, że rolnicy, u których wystąpiły szkody mają możliwość złożenia wniosku o oszacowanie tych strat.Wnioski dotyczące ujemnych skutków przezimowania należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko do dnia 30 kwietnia 2012r.-Wniosek rolnika dotyczący oszacowania szkód