Kluczowym elementem programu jest przeprowadzenie zajęć z dziećmi, które dzięki zróżnicowanym metodom i formom pracy, nie tylko dostarczają najmłodszym wiedzy na temat bezpiecznych zachowań na drodze, ale także uczą komunikacji rówieśniczej, rozwijają umiejętności motoryczne i matematyczne, klasyfikację przedmiotów i barw czy myślenie intuicyjne. Aby zajęcia te były dla dzieci bardziej atrakcyjne, do współpracy zaprosiliśmy panią Ilonę Tarczyńską z Komendy Powiatowej w Kozienicach. W dniu dzisiejszym pani policjantka rozmawiała z przedszkolakami o bezpieczeństwie na drodze i zapoznała z przyborami potrzebnymi policjantom w pracy. Wspólnie z wychowawcą oddziału przedszkolnego panią Alicją Morawską przeprowadziła ćwiczenia edukacyjne: „Bezpiecznie przechodzę po pasach”, „Skrzyżowanie”, „Gra w kolory”. Na zakończenie dzieci otrzymały znaczki odblaskowe. W kolejnych dniach przedszkolaki rozwiązywać będą zadania dołączone do ulotek: „Moja droga do przedszkola”, „Już chodzę do przedszkola”.  Pani policjantka spotkała się również z uczniami klas I – VI. Podczas spotkania uczniowie zdobyli wiele cennych informacji. Przypomnieli sobie najważniejsze zasady poruszania się na drogach, zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, a także zachowania się podczas kontaktu z nieznajomymi. Pani policjantka poruszyła także problem niewłaściwych zachowań wulgarnych i agresywnych oraz pouczyła na temat odpowiedzialności osób nieletnich za swoje czyny.Po prelekcji uczniowie mogli zadawać pytania, na które nasz gość odpowiadał.